6 Franse uitgevers in Google News Showcase

Le Monde, le Courrier International, L’Obs, le Figaro, Libération en L’Express hebben een akkoord met Google over het hergebruik van hun publicaties. ” We hebben verschillende individuele akkoorden gesloten die gebaseerd zijn op de principes van universaliteit, transparantie en de rechten waarop wij ons baseren. ” verklaart Sébastien Misoffe, managing director van Google France op de blog van Google.

 

Een Pyrrusoverwinning of een echte slag thuis gehaald, dat blijft de vraag na dit akkoord nu er nog weinig details zijn bekendgemaakt. Immers, onlangs op 5 november, verklaarde de CEO van CMI, uitgever van het actualiteitsmagazine Marianne, in Libération dat hij het voorstel van Google niet zou tekenen om de volgende redenen:

  • De licentie geldt enkel als de uitgevers aanvaarden om in te stappen in een nieuw aanbod van (Google News Showcase.)
  • Het gaat om een globale licentie die het uitgeversrecht omvat maar geen specifieke vergoeding is voor die rechten. We weten overigens niet welk percentage het deel van het uitgeversrecht dekt en hoe het bedrag is berekend.
  • Deze akkoorden zijn enkel van toepassing op de pers van algemene berichtgeving. Niets voor de andere uitgevers dus.
  • De bedrijven die het voorstel van Google aanvaarden, mogen geen betalingen meer eisen op basis van de wetgeving noch gerechtelijke acties ondernemen tegen Google.
  • En tenslotte zijn de bedragen onvoldoende : Google zou een enveloppe van 30 mio euro ter beschikking hebben voor de hele Franse pers terwijl de inkomsten van Google in rankrijk geraamd worden op 2 miljard euro.

 

Het is echter niet duidelijk of tijdens de onderhandelingen een groter bedrag is bedongen.

De uitgevers die het akkoord hebben ondertekend, zijn in elk geval enthousiast.

Alain Weill, voorzitter van L’Express, zegt : “Dit akkoord dat het uitgeversrecht omvat, opent een nieuwe vorm van samenwerking met Google en laat ons toe om aan de internetgebruikers nieuwe verrijkte content aan te bieden via News Showcase. » Louis Dreyfus, voorzitter van de Raad van Bestuur van Le Monde, iso ok tevreden.: ” Wij verheugen ons met dit akkoord dat het uitgeversrecht omvat en dat past in de strategische omschakeling van onze groep. Het is een bijkomende bron van inkomsten voor de ontwikkeling van de groep Le Monde terwijl we de volledige onafhankelijkheid van onze redactie vrijwaren en dat is onze belangrijkste waarde.”

Dit akkoord is zeker een dubbeltje op zijn kant voor de Europese uitgevers. Een akkoord voor de enen maar een mogelijke verzwakking van de positie van de Europese uitgevers in de strijd voor hun uitgeversrecht. Na enkele grote Duitse uitgevers zijn nu ook belangrijke Franse titels over stag gegaan.

L’Alliance de la Presse d’Information Générale die zo’n 200 uitgevers vertegenwoordigt, blijft anderzijds onderhandelen met Google voor een raamakkoord. Die gesprekken zouden ook kunnen leiden tot een akkoord voor het einde van het jaar, zo zegt Sébastien Misoffe van Google.

Wij blijven met WE MEDIA  de evoluties uiteraard van dichtbij volgen.

Zin om meer te lezen?