Regeerakkoord

Het regeerakkoord van 30 september bevat verschillende aspecten die een belangrijke impact kunnen hebben op onze uitgeef- en mediasector. We geven een samenvatting van het akkoord dat de formateurs De Croo en Magnette hebben onderhandeld.

 

Zo belooft de regering in elk geval de steunmaatregelen in de strijd tegen de covidpandemie te blijven opvolgen. Maatregelen zoals de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht krijgen een verlenging ook al zal deze steun geleidelijk aan vervangen worden door een socio-economisch relanceplan.Om te beginnen: media is uiteraard een regionale, communautaire bevoegdheid en komt dus niet meteen als zodanig in het federale regeerakkoord. Toch zijn er verschillende materies met  groot belang voor onze sector.

Het regeerakkoord voorziet ook nieuwe maatregelen op het vlak van de bescherming intellectuele eigendom en de strijd tegen namaak. De huidige reprografieregeling zal worden aangepast tot meer billijkheid en efficiëntie. Deze aanpassing, gevraagd door Reprobel en onze beheersvennootschappen moet leiden tot meer inningen op basis van het auteursrecht voor uitgevers en auteurs.

De beheersovereenkomst met Bpost zal worden aangepast aan de gewijzigde behoeften van de burgers en ondernemingen. Er zal rekening worden gehouden met de evolutie van de dienstverlening die een financieel evenwichtig moet zijn. Ook de kwaliteit van deze publieke dienst en de bereikbaarheid voor mensen in landelijke en afgelegen gebieden is een belangrijke factor. Tot slot is het bij de toevoeging van nieuwe publieke diensten en de digitale omwenteling  belangrijkom rekening te houden met de zwaksten. WE MEDIA volgt dit erg belangrijk dossier voor de pers in Belgie op de voet. De steun van de overheid in de distributie laat toe om aan een aanvaardbare prijs kranten en magazines te verkopen.

Ten opzichte van de GAFA’s wil de regering de grote kloof dichten die er bestaat tussen de nationale, klassieke fiscaliteit en de digitale economie. De bedrijven in deze industrie betamlen te weinig belastingen op de plaats waar ze hun winsten halen en dat kan leiden tot oneerlijke concurrentie. De regering zal een digitale taks uitwerken. België zal internationaal daarvoor een initiatief nemen maar als een internationaal akoord uitblijft, zal ons land zelf een belasting heffen op digitale diensten in 2023. De regering wil ook werk maken van een sterkere mededingingsautoriteit in de strijd tegen concurrentievervalsing.

Voorts zal de regering meer maatregelen nemen tegen fake news.

Op vele domeinen zijn er dus engagementen van de nieuwe regering met belang voor onze sector. WE MEDIA zal van dichtbij de discussies niet alleen opvolgen maar ook mee voeren ten gunste van onze leden en de sector.

 

Zin om meer te lezen?