WE MEET

We zijn de hub waar we formele en informele gesprekken voeren over gemeenschappelijke uitdagingen of opportuniteiten, waar uitgevers en mediaprofessionals elkaar ontmoeten via network events ontmoeten, waar voor specifieke onderdelen op een snelle manier gezamenlijke standpunten innemen, waar we sectorinfo en best practices over de verschillende activiteiten heen uitwisselen.

WE ACT

We functioneren als een platform waar we actie ondernemen rond gemeenschappelijke onderwerpen voor de mediabrands. We organiseren interne seminaries en publieke conferenties, we hebben overleg met andere belangengroepen zoals adverteerders, mediabureaus of reclamebureaus, we onderhouden contacten met de overheden en onderwijs om de mediabelangen te promoten en te verdedigen.

WE INSPIRE

Door het monitoren van de nationale en internationale markt bieden we mediabrands studies, business cases, best practices, werkwijzen aan als inspiratiebron. We faciliteren het bezoeken van en/of deelnemen aan internationale media-events en congressen. We organiseren netwerkmomenten om inzichten en ervaringen uit te wisselen.