Google News Showcase: verdeel en heers

Begin van de maand heeft Google zijn Google News Showcase gelanceerd, een nieuwe dienst waarmee het een partnership wil sluiten met de uitgevers. In praktijk gaat het echter om een middel om de toepassing van het uitgeversrecht te omzeilen. Dit Europees recht moet in de meeste Europese landen nog worden omgezet in nationale wet uitgezonderd dus Frankrijk.

 

Bij de voorstelling van de nieuwe dienst kondigt Google een investering aan van 1 miljard euro die moet dienen om overeenkomsten te sluiten met uitgevers en de ontwikkeling van dit platform. Google kondigt een onuitgegeven nieuwsplatform aan met redactionele controle. Bijna 200 Europese en andere publicaties werken eraan mee waaronder Der Spiegel, Stern en Die Zeit.

Google wil uitgevers apart contracteren om met hen licenties af te sluiten en zo de toekomstige toepassing van het Europese uitgeversrecht, dat nationaal nog moet worden omgezet, te omzeilen. De grote meerderheid van Europese uitgevers wil immers collectief worden vergoed en licenties afsluiten voor het gebruik van hun content. In de eerste individuele contracten die Google afsluit staat een clausule waarbij Google zicht recht voorbehoudt om de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen als de uitgever alleen of met anderen een klacht indient tegen Google. Deze taktiek heeft een dubbel gevaar : enerzijds verhindert het de frontvorming onder de uitgevers en anderzijds biedt het promotie aan enkele uitgevers ten nadele van een grote groep die er niet kan bijhoren en even afhankelijk blijft van Google maar zonder vergoeding.

Angela Mills Wade van de EPC (European Publishers Council) heeft al gereageerd en zegt « dat het duidelijk is dat Google de druk voelt van wetgevers en overheidsmaatregelen die hen aan de onderhandelingstafel dwingen. Door hun eigen product te lanceren, dicteren ze de wet en dringen ze op een andere manier hun voorwaarden op aan de markt en omzeilen ze een evenredige deal voor allen.

WE MEDIA evenals onder meer de Europese federaties EMMA, ENPA en EPC moedigen hun leden aan om niet in de val te trappen van individuele onderhandelingen met Google maar om via collectieve onderhandelingen de juiste waardering en vergoeding te krijgen voor hun uitgeversrecht en het hergebruik van hun content.

 

Zin om meer te lezen?