Geen goed functionerende democratie zonder professionele media én mediabewuste burgers.

Onze professionele en vrije media brengen informatie, creëren content met een objectieve en kritische blik. Ze moeten echter ook de mogelijkheden hebben om op een onafhankelijke manier informatie te vergaren, te controleren, te onderzoeken, dingen in vraag te stellen, te inspireren of te entertainen. Kwalitateit met deontologische codes en ethische waarden als leidraad.

Burgers krijgen de hele dag door een tsunami aan “informatie” vanuit allerlei bronnen. Die zijn niet altijd herkenbaar noch te controleren. Algoritmes van puur commerciële digitale internationale platforms bepalen vaak welke “informatie” we te zien krijgen en welke niet. Vele digitale platforms ontsnappen aan elke vorm van regelgeving, controle en houden zich niet aan deontologische codes.

Dat is niet alleen een bedreiging voor onze democratie, het is ook oneerlijke concurrentie ten opzichte van onze Belgische en bij uitbreiding Europese professionele uitgevers en mediabrands. Het maatschappelijk belang van onze professionele mediabrands kan niet voldoende worden onderlijnd, gepromoot en beschermd.

WE MEDIA ondersteunt, bevordert en verdedigt die maatschappelijke rol van de professionele uitgevers en mediabedrijven die op een professionele en onafhankelijke manier inhoud creëren.