Vlaanderen stopt Mediacademie maar overlegt alternatief. Nieuws in de Klas blijft.

Het project Mediacademie met financiële steun voor opleidingen binnen de geschreven pers staat niet meer in de Vlaamse begroting. De steun voor Nieuws in de Klas met magazines en kranten blijft overeind. WE MEDIA overlegt met minister Dalle en ijvert ook voor maatregelen in de strijd tegen de Gafa’s.

Het project Mediacademie was sinds 1998 een cofinanciering. De sector zelf investeerde het voorbije jaar voor meer dan 2,1 mio euro aan opleidingen voor journalisten, technici en andere medewerkers. De Vlaamse overheid steunde dit met een subsidie van 744.000 euro. Naast de interne vormingen bij de uitgevers organiseerden WE MEDIA en Medianetwerkplus ook zelf open opleidingen onder de naam Persacademie. Dit onderdeel van Mediacademie in samenwerking met de hoge scholen Thomas More en Artevelde is voor alle journalisten die in hun bedrijf geen opleiding kunnen volgen.

WE MEDIA kijkt uit naar constructieve gesprekken met de Vlaamse regering om de investeringen in kwaliteitsvolle journalistiek blijvend te ondersteunen. In het Vlaams regeerakkoord zegt de regering immers dat ze aandacht heeft voor de gigantische digitale omwenteling en dat we ons moeten wapenen tegen “ fake news”. De beste garantie daartegen is de verdere uitbouw van de kwaliteitsvolle journalistiek die bij onze uitgevers aanwezig is.

De Vlaamse Regering maakt wel 1 miljoen euro vrij om het project “ Nieuws in de klas” te ondersteunen. Dat project moet leerlingen van het lager en secundair onderwijs in Vlaanderen en Brussel meer vertrouwd maken met de mediasector en de actualiteit. In het schooljaar 2019-2020 wordt er extra gefocust op digitale nieuwsbronnen en het gebruik van smartphones. Het project, gestart in 2003 bereikt 1 op de 3 jongeren in het vijfde en zesde lager onderwijs. In het middelbaar is dat 1 op 5.

Voorts pleiten de uitgevers voor maatregelen tegen de dominante machtspositie van de zogeheten Gafa’s met Facebook en Google. Zij gebruiken de publicaties van onze uitgevers zonder daarvoor een vergoeding te betalen. Ook nemen ze niet deel aan de deontologische raden van journalistiek en de Raad van de Reclame. WE MEDIA overlegt met de overheden om hen daartoe te dwingen.

Zin om meer te lezen?