Code van de Raad voor de Journalistiek herwerkt en geactualiseerd

De Vlaamse Raad voor de Journalistiek heeft zijn beroepsethische code herwerkt. De tekst is geactualiseerd op basis van de uitspraken van de voorbije 17 jaar en houdt rekening met de verdergaande digitalisering en de maatschappelijke aandacht voor fake news. Een aantal artikels en richtlijnen verduidelijkt, vereenvoudigd, ingekort of geschrapt. We geven beknopt enkele hoofdpunten. Wie de code in print wil kan contact opnemen met Pieter.knapen@rvdj.be

 

 Respect voor het privéleven

De code bevat enkele nieuwe richtlijnen bij artikel 23 over privacy, meer bepaald over respect voor het privéleven van publieke figuren, over het maken en uitzenden van beelden op openbare of voor de pers toegankelijke plaatsen en over identificatie van slachtoffers.

Wederhoor

Een journalist moet vóór publicatie wederhoor vragen als hij zelf ernstige beschuldigingen uit die de eer en goede naam betreffen. In de nieuwe tekst gaat het ook over beschuldigingen door derden.

De nieuwe tekst verduidelijkt ook het onderscheid tussen wederhoor (artikel 20) en wederwoord (artikel 7).

Digitalisering en fake news

De herwerkte versie van de code heeft ook aandacht voor de verdergaande digitalisering en het heersende klimaat rond fake news. Zo bepaalt artikel 2 over waarheidsgetrouwheid nu expliciet dat snelheid niet mag voorgaan op waarachtigheid.

Daarnaast is er een nieuwe richtlijn over rechtzettingen bij online berichtgeving. Die bepaalt dat het bij ernstige fouten in online berichtgeving niet volstaat om een artikel te verwijderen of te updaten, maar dat de journalist de fout moet erkennen en de rechtzetting moet publiceren.

Een nieuwe richtlijn over de publicatie van opiniebijdragen gaat uit van dezelfde bekommernis. Redacties beslissen in alle onafhankelijkheid welke opiniebijdragen ze publiceren maar als een journalist weet dat een opiniebijdrage die hij publiceert relevante en manifeste feitelijke fouten bevat, moet hij dit duidelijk maken voor het publiek.

Nog wat digitalisering betreft is er een nieuwe richtlijn over het gebruik van hyperlinks, die bepaalt dat een journalist de nodige context geeft wanneer hij een hyperlink plaatst en dat hij het belang van de link afweegt tegenover de belangen die door het plaatsen ervan mogelijk geschaad worden. Wanneer hij beelden of tekst van een andere website embedt in zijn eigen artikel, is hij verantwoordelijk voor het geheel.

Openheid

De herwerkte code besteedt ook aandacht aan het principe dat de journalist transparant en met open vizier werkt. Artikel 17 bepaalt dat een journalist zichzelf en het doel van zijn optreden bekendmaakt. De nieuwe tekst voegt daaraan toe dat hij zijn gesprekspartner zodanig informeert dat die voldoende geïnformeerd kan beslissen om aan de publicatie of uitzending mee te werken.

Anonieme media, in de meeste gevallen websites, stroken niet met het basisprincipe van openheid en transparantie. Mediagebruikers moeten kunnen nagaan wie er achter een website schuilgaat. Daarom is bij de Beginselen opgenomen dat media aanspreekbaar moeten zijn voor het publiek en daarvoor de nodige identificatiegegevens beschikbaar moeten stellen.

Klik HIER voor de volledige code.

 

Zin om meer te lezen?