Coronavirus: maatregelen voor de pers elders in Europa

België is natuurlijk niet het enige land dat zijn economie ondersteunt, ook voor de mediasector.

Zowel de Europese instellingen als zowat alle landen hebben extra maatregelen getroffen om de onafhankelijke pers te ondersteunen.

 

Europese instellingen

 Zowel het Europees parlement als de Europese commissie hebben het belang onderlijnd van de strijd tegen elke mogelijke vorm van desinformatie in deze crisis. In een aparte publicatie van de Commissie wordt daaraan aandacht besteed.

De Europese Commissie heeft ook tijdelijk kader uitgewerkt om de Lidstaten toe te laten extgra maatregelen te nemen om de economie te ondersteunen. Hierdoor kunnen de lidstaten verschillende vormen van steun toekennen aan hun ondernemingen.

 

Het Europees Parlement heeft een hulpprogramma van 37 miljard euros vrijgemaakt om te investeren in sectoren die bijzonder zijn getroffen door de crisis.

Ook heeft het Parlement de toepassing van het solidariteitsfonds van 800 mio euro, bestemd voor landen getroffen door natuurrampen, uitgebreid. Het fonds kan ook worden aangesproken voor de bestrijding van deze gezondheidscrisis.

 

Europese staten

Ook zowat alle Europese landen hebben nationale maatregelen getroffen. Meestal gaat het over het uitstel van betalingen voor ondernemingen, noodfondsen voor de meest getroffen sectoren en maatregelen voor steun aan de werkgelegenheid en tijdelijke werkloosheid.

In België heeft de regering de media beschouwd als essentiële sector die kan blijven werken. Dat is echter niet overal zo. In Oostenrijk en Polen is er (nog) geen specifieke uitzondering voorzien voor journalisten.

In de meeste landen zijn er echter wel uitzonderingen op de totale lockdown voor journalisten en kunnen uitgevers voort blijven werken om te bevolking te informeren. Dat is zo in Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Italië, Portugal, Servië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk.

Sommige landen gaan verder in hun steun aan de pers:

  • In Frankrijk is een fonds van 22 mio euro vrijgemaakt om de culturele sector te steunen.
  • In Duitsland is 50 miljard euro vrijgemaakt als steun aan de media, de culturele en creatieve sector.
  • In Griekenland worden de grootwarenhuizen verplicht om kranten te koop aan te bieden. Wie het niet doet, riskeert een boete.
  • In Italië mogen de krantenkiosken een bedrag van 4.000 euro belastingvermindering inbrengen als vergoeding voor hun kosten en leveringen.

Minder goed nieuws uit Spanje waar de uitgevers geen gebruik kunnen maken van tijdelijke werkloosheid zoals in België.

En nog verontrustender misschien is de situatie in Hongarijë waar premier Orban de situatie heeft aangegrepen om de noodtoestand af te kondigen en zijn macht te vergroten. Zo riskeren journalisten nu een gevangenisstraf van 2j tot 5j indien ze foute informatie geven over de coronatoestand. De premier beschuldigt de onafhankelijke media regelmatig van “fake news”. Het valt te vrezen dat de minste kritiek op het beleid wordt omschreven als fake news en zal leiden tot gevangenisstraffen voor journalisten.

Zoals we kunnen vaststellen alle landen nemen maatregelen om de pers al dan niet te ondersteunen. WE MEDIA herinnert eraan dat de klassieke onafhankelijke media een cruciale sector zijn en dat steunmaatregelen zeer belangrijk zijn om hun informatieve rol voluit te kunnen blijven spelen.

Zin om meer te lezen?