Coronavirus en de media

Eén thema dat de wereld beheerst. Ook de Belgische uitgevers en mediabedrijven zetten alle zeilen bij om, solidair met de hele bevolking, de verspreiding van het coronavirus te bestrijden. De blijvende verspreiding van al die informatie op alle mogelijke platformen en in print is daarom essentieel. De Belgische uitgevers dringen er dan op aan om alle persverkooppunten in ons land open te houden, ook in geval van een totale lock down. Immers niet de hele bevolking leest alle nuttige informatie digitaal.  

 

WE MEDIA kiosque à journaux

Van uur tot uur verspreiden redacties essentiële informatie over de medische stand van zaken, de politieke besluitvorming, de praktische gevolgen op het terrein, de impact in ziekenhuizen, bij burgers, bedrijven en verenigingen. De klassieke media verspreiden niet alleen informatie, ze sensibiliseren ook de bevolking. Ze roepen de burgers mee op om voorzichtig en zorgzaam te zijn, geven het goede voorbeeld in tal van imagocampagnes. Ze zijn ook een hart onder de riem voor  zorgverstrekkers en alle burgers die het initiatieven nemen en het goede voorbeeld geven.  Daarom is het essentieel dat al die informatie ook tot bij alle lagen van de bevolking komt. De Belgische uitgevers dringen er dan ook op aan om alle persverkooppunten in ons land open te houden, ook in geval van een totale lock down. Immers niet de hele bevolking leest alle nuttige informatie digitaal.

De Franse overheid heeft in haar besluit tot lockdown bepaald dat de verkooppunten van de geschreven pers een onontbeerlijk onderdeel zijn in de informatieverstrekking en dus moeten open blijven in deze crisisperiode. De geschreven pers blijft voor een groot deel van de bevolking het aangewezen kanaal om dit soort van informatie te lezen maar ook te begrijpen.

 

Zin om meer te lezen?