Steunmaatregelen Coronacrisis

Uitgevers die in hun activiteiten getroffen zijn door het Coronavirus kunnen nu ook beroep doen op de steunmaatregelen van de overheid. De mogelijkheden tot steun voor technische werkloosheid wegens overmacht of wegens economische omstandigheden zijn beide van toepassing ook op onze sector. Dat heeft de regering, die zonet het vertrouwen kreeg in het parlement, vandaag beslist.

Gisteren raakte ook al bekend dat op onze vraag de mediasector als essentiële sector wordt beschouwd en dat de persverkooppunten open blijven.   

 

De media, een essentiële sector in deze crisis.

WE MEDIA coronavirus

De mediasector is beschouwd als essentieel in dit moment van crisis. Zeker hebben de burgers nood aan informatie, toch zijn vele uitgevers ook zwaar getroffen. Vele specifieke publicaties hebben geen inhoud meer om over te schrijven, activiteiten en evenementen zijn geschrapt, ganse afdelingen en redacties moeten tijdelijk dicht. Ook reclame-inkomsten zijn dramatisch gedaald en maken het voor bepaalde activiteiten onmogelijk om nog operationeel te houden.

We onderlijnen nog graag de concrete maatregelen voor de werkomstandigheden die van toepassing zijn op de mediasector als essentieel bedrijf :

  • Voor de functies waar telethuiswerk niet kan worden toegepast, moeten de bedrijven de nodige maatregelen nemen om social distancing te garanderen, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon. Deze regel is eveneens van toepassing op de woon-werkverplaatsing georganiseerd door de werkgever.
  • Indien dit niet mogelijk is, moeten deze essentiële bedrijven echter niet sluiten.
  • Het is momenteel nog onduidelijk of deze bedrijven zich moeten beperken tot een minimale bezetting of dat een normale personeelsbezetting toegelaten is.

We verzamelen zoveel mogelijk informatie om snel te kunnen terugkoppelen naar de overheden.

Zo kunnen we ervaringen onder elkaar delen en de gevolgen meenemen in onze gesprekken met de overheden.

 

Steunmaatregelen op alle niveaus

Op het federale niveau zijn 10 maatregelen uitgewerkt om onder meer bedienden in tijdelijke werkloosheid te plaatsen als gevolg van economische omstandigheden of overmacht. Deze regeling is verlengd tot 30 juni en de werkloosheidsbijdragen zijn opgetrokken van 65% naar 70% van het loon.

Andere maatregelen gaan van uitstel tot betaling van belastingen en sociale heffingen voor bedrijven en zelfstandigen. En zelfstandigen die hun activiteiten moeten stopzetten krijgen en vervangingsinkomen. De oplijsting van de maatregelen vindt u HIER.

Ook op gewestniveau zijn verschillende steunmaatregelen getroffen.

Meer informatie over de federale en gewestelijke maatregelen vindt u hieronder

  • FEDERAAL

– Informatienummer van de FOD Economie: 0800 120 33

https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/coronavirus/informatie-voor-ondernemingen/coronavirus-de-economische

https://werk.belgie.be/nl/nieuws/vereenvoudiging-administratieve-procedure-erkenning-door-minister-economische-werkloosheid

  • VLAANDEREN

-Contactcenter VLAIO: 0800 20 555

https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/moeilijkhedencoronavirus/specifieke-maatregelen-mbt-het-coronavirus/coronavirus

  • BRUSSEL

-Informatienummer: 1819

-1819.brussels/nl/blog/faq-coronavirus-en-ondernemingen-antwoord-op-uw-meest-gestelde-vragen

  • WALLONIË

– Informatienummer: 0800 14 689

– https://www.wallonie.be/fr/actualites/covid-19-la-wallonie-debloque-350-millions-eu-daides

 

Zin om meer te lezen?