VRT: Samenwerken en strikter canvas

De VRT moet in de toekomst meer samenwerken met de private spelers en het socio-culturele middenveld om zijn programma’s te maken. Ook mag de openbare omroep niet meedoen aan een concurrentieel prijzenopbod tegenover de privé. Dat eist het Vlaams Parlement in een resolutie van de meerderheidspartijen.  WE MEDIA en de uitgevers zijn hoopvol maar blijven waakzaam voor een ongebreideld en gratis digitaal aanbod alsook de invulling van deze intenties.

De VRT is belangrijk voor de democratische gezondheid van onze samenleving en moet een essentiële rol blijven spelen. Laat dat duidelijk zijn, ook wij hebben niets anders gevraagd. Maar ze moet dat doen in een constructief partnerschap met de andere mediaspelers niet als concurrent.

Concreet vragen de meerderheidspartijen aan de regering en we citeren letterlijk uit de resolutie:

 • Het behalen van een groot marktaandeel is geen doel op zich.
 • Betrouwbaarheid is belangrijker dan snelheid bij informatieverstrekking en de nadruk ligt op het audiovisuele.
 • Een principiële basishouding van cocreatie.
  • Zo kan er samengewerkt worden met partners uit het onderwijs, het jeugdwerk en de cultuureducatie.
  • Met de cultuursector kunnen via cocreatie innovatieve. programmaconcepten voor radio, tv en online worden uitgedacht.
  • Met de boekensector kan een leesbevorderingsbeleid worden uitwerkt.
  • Met de gezondheidssector kan een ambitieus preventiebeleid worden uitgebouwd
 • om digitale reclame-inkomsten in het binnenland te houden ontwikkelt de VRT samen met de commerciële mediabedrijven een platform en strategie voor digitale reclamewerving
 • de VRT stelt opleidingen zo veel mogelijk open voor andere mediabe­drijven

 

Het zijn goede intenties voor een evenwichtiger landschap. Zeker zullen we er blijven op toezien dat de digitale initiatieven de private businessmodellen niet ondermijnen door een overmatig gratis aanbod. Ook dat zal marktconform moeten gebeuren.

De resolutie komt er na verschillende hoorzittingen in voorbereiding op de volgende beheersovereenkomst van 2021 tot 2025. De bekommernis die ook WE MEDIA en de private spelers uiten (lees ook ons artikel hierover) is niet in dovenmansoren beland. Enkel met een openbare omroep als promotor van onze private media, kunnen we ons divers en kwaliteitsvol medialandschap overeind houden tegenover vooral de internationale technologiebedrijven.

WE MEDIA en de uitgevers willen hierbij ook de nieuwe CEO Frederik Delaplace gelukwensen met zijn aanstelling. We kijken uit naar een vruchtbare samenwerking voor een duurzaam kwalitatief medialandschap.

Zin om meer te lezen?