Update steunmaatregelen Corona

De verschillende overheden hebben de voorbije week nog wat bijkomende maatregelen getroffen en wat verfijningen aangebracht. Belangrijkste maatregelen zijn de financiële garanties die er gekomen zijn van de Nationale bank en de banken in overleg met minister Decroo. Een totaalbedrag van 50 miljard euro is garant gesteld om uitstel te verlenen aan de bedrijven voor hun financiële aflossingen. We geven opnieuw de links naar de overheidsinformatie. 

 

Terwijl een aantal uitgevers bepaalde publicaties opschort, dat is vooral zo bij de gratis huis-aan-huisbladen die hun publicitaire inkomsten door de sluiting van de lokale handel en economie bijna helemaal zien stilvallen, is bij meerdere ook de technische werkloosheid ingevoerd voor een deel van het personeel. Hoofdzakelijk sales- en marketingafdelingen zijn voor een stuk op non-actief geplaatst. En dat geldt uiteraard voor de afdelingen events waar momenteel geen enkele activiteit meer is. Het Vlaams departement Cultuur, Jeugd en Media heeft daarom een aantal concrete antwoorden gepubliceerd in geval van annulatie of opschorting.

 

WE MEDIA kiosque à journaux

Ook de dagbladhandelaars vragen en krijgen extra steun.

De Nationale Loterij heeft 7 maatregelen voorgesteld om de dagbladhandelaars te steunen. Het gaat van een forfaitair bedrag van 50 euro tot een verhoogde commissie, uitstel van betalingen en de levering van veiligheidsmateriaal. Nadat zij eerst een weekend moesten sluiten, mochten ze dus weer open, zie ons vorig artikel daarover. Daarvoor vragen ze ook nog een compensatie.

 

De media, een essentiële sector in deze crisis

We herinneren er ook nog even aan dat de media als essentiële sector is beschouwd. Journalisten, fotografen en communicatiemensen mogen voortwerken.

Indien journalisten of fotografen geen beroepskaart hebben erkend door de erkenningscommissie, kunnen ze evenzeer hun job uitoefenen met een verklaring van hun werkgever of opdrachtgever met de melding dat ze werken voor een essentieel bedrijf, erkend in het Ministerieel Besluit. WE MEDIA kan u daarvoor een modelbrief bezorgen.

WE MEDIA vraagt dan ook aan iedereen om mediamensen hun werk naar behoren te laten uitvoeren. Zij nemen zeker de nodige voorzorgsmaatregelen van social distancing.

Dit zijn de werkomstandigheden die van toepassing zijn op de mediasector als essentieel bedrijf :

  • Voor de functies waar telethuiswerk niet kan worden toegepast, moeten de bedrijven de nodige maatregelen nemen om social distancing te garanderen, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon. Deze regel is eveneens van toepassing op de woon-werkverplaatsing georganiseerd door de werkgever.
  • Indien dit niet mogelijk is, moeten deze essentiële bedrijven echter niet sluiten.
  • Er zijn geen concrete richtlijnen over de interne organisatie moet gebeuren.

 

Steunmaatregelen op alle niveaus

De oplijsting van de maatregelen vindt u hier.

Ook op gewestniveau zijn verschillende steunmaatregelen getroffen.

Meer informatie over de federale en gewestelijke maatregelen vindt u hieronder

  • FEDERAAL

– Informatienummer van de FOD Economie: 0800 120 33

https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/coronavirus/informatie-voor-ondernemingen/coronavirus-de-economische

https://werk.belgie.be/nl/nieuws/vereenvoudiging-administratieve-procedure-erkenning-door-minister-economische-werkloosheid

  • VLAANDEREN

-Contactcenter VLAIO: 0800 20 555

https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/moeilijkhedencoronavirus/specifieke-maatregelen-mbt-het-coronavirus/coronavirus

  • BRUSSEL

-Informatienummer: 1819

-1819.brussels/nl/blog/faq-coronavirus-en-ondernemingen-antwoord-op-uw-meest-gestelde-vragen

  • WALLONIË

– Informatienummer: 0800 14 689

– https://www.wallonie.be/fr/actualites/covid-19-la-wallonie-debloque-350-millions-eu-daides

 

Zin om meer te lezen?