Update steunmaatregelen Corona

De financiële Coronamaatregelen voor de tijdelijke werkloosheid zijn verlengd tot einde juni. Voorts wordt specifiek voor de media hard gewerkt aan de voorstellen om de fiscaliteit ten gunste van investeringen in de sector aan te passen.

En voor journalisten die op pad gaan, zijn er praktische richtlijnen.  

 

Fiscale stimulans

De oproep van de adverteerders en de media om advertenties in Belgische media fiscaal te stimuleren wordt intussen bestudeerd. Zo is er het plan om de investeringen in Belgische media tot 130% aftrekbaar te maken. Het effect van die maatregel op de staatskas wordt nu berekend.

WE MEDIA merkt op dat de theoretische oefening niet kan worden gebaseerd op de normale publicitaire inkomsten maar rekening moet houden met de huidige daling die oploopt tot 50%.

Daarenboven is het ook belangrijk dat de kost voor de overheid nog veel groter zou kunnen zijn door de negatieve effecten van deze dramatische daling van advertentie-inkomsten.

 

De media, een essentiële sector in deze crisis

Er zijn intussen ook praktische richtlijnen geschreven door de FOD Volksgezondheid en de Veiligheidsraad voor journalisten die op pad gaan. Zoals bekend is de media een essentieel bedrijf. In bijlage vindt u de uitgebreide richtlijnen van de federale overheid.  Journalisten, fotografen en communicatiemensen mogen voortwerken.

Indien journalisten of fotografen geen beroepskaart hebben erkend door de erkenningscommissie, kunnen ze evenzeer hun job uitoefenen met een verklaring van hun werkgever of opdrachtgever met de melding dat ze werken voor een essentieel bedrijf, erkend in het Ministerieel Besluit. WE MEDIA kan u daarvoor een modelbrief bezorgen.

WE MEDIA vraagt dan ook aan iedereen om mediamensen hun werk naar behoren te laten uitvoeren. Zij nemen zeker de nodige voorzorgsmaatregelen van social distancing.

 

Federale maatregelen

De maatregelen voor technische werkloosheid blijven van kracht tot einde juni. Er is beslist om de administratieve procedure voor de tijdelijke werkloosheid sterk te vereenvoudigen zowel voor bedienden als voor arbeiders. Meer informatie daarover vindt u hier.

Voor uitgevers die zelfstandige zijn in bijberoep is een bijkomende premie uitgewerkt. Voor wie een jaarlijks netto belastbaar inkomen van tussen de 6.996,89 en 13.993,77 euro heeft met zijn zelfstandige activiteit in bijberoep en minstens 7 dagen sluit, voorziet minister van Zelfstandigen Denis Ducarme (MR) een ‘half’ overbruggingsrecht, van 645 euro per maand (en 807 euro voor zelfstandigen met kinderlast). Dat gedeeltelijke overbruggingsrecht geldt in eerste instantie voor de maanden maart en april, en zal dus ook retroactief toegekend worden.

 

Compensatiepremie Vlaanderen

De Vlaamse regering had voor dezelfde categorie zelfstandigen in bijberoep al een eenmalige, belastingvrije compensatiepremie van 1.500 euro beloofd indien ze minstens 60% van hun maandelijkse inkomsten verliezen en voor minder dan 80% tewerkgesteld zijn in hun hoofdberoep.

De compensatiepremie is er naast de hinderpremie voor alle bedrijven en winkels die verplicht moesten sluiten. Alle ondernemers die getroffen zijn door een volledige sluiting krijgen een eenmalige premie van 4.000 euro en als ze na 21 dagen hun zaak nog moeten gesloten houden een bijkomende vergoeding van 160 euro per dag.

Het Vlaams departement Cultuur, Jeugd en Media heeft eerder ook al een aantal concrete maatregelen gepubliceerd in geval van annulatie of opschorting van evenementen.

 

Maatregelen in Brussel

In Brussel zijn steunmaatregelen uitgewerkt voor bedrijven in specifieke sectoren die bijzonder zijn getroffen door de crisis. Het Ministerieel besluit beperkt de steun voor de bedrijven met volgende NACE-code.

De mediasector komt niet in aanmerking om deze ondersteuningspremie te verkrijgen.

 

Wallonië: geen extra maatregelen voor de uitgevers

Ook in Wallonië zijn steunmaatregelen uitgewerkt voor bedrijven in specifieke sectoren die bijzonder zijn getroffen door de crisis. Het overheidsbesluit beperkt de steun voor de bedrijven met volgende NACE-code.

De mediasector komt ook hier niet in aanmerking voor deze extra ondersteuningspremie.

Er is wel een steun voorzien van 2 mio euro voor gemeenten die hun lokale taksen zullen afschaffen ten voordele van de getroffen sectoren.

 

Steunmaatregelen op alle niveaus

Alle maatregelen hebben betrekking op de werkonderbrekingen sinds 1 maart 2020.

Meer informatie over de federale en gewestelijke maatregelen vindt u hier:

Meer informatie over de federale en gewestelijke maatregelen vindt u hieronder

  • FEDERAAL

– Informatienummer van de FOD Economie: 0800 120 33

https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/coronavirus/informatie-voor-ondernemingen/coronavirus-de-economische

  • VLAANDEREN

-Contactcenter VLAIO: 0800 20 555

https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/moeilijkhedencoronavirus/specifieke-maatregelen-mbt-het-coronavirus/coronavirus

  • BRUSSEL

-Informatienummer: 1819

-1819.brussels/nl/blog/faq-coronavirus-en-ondernemingen-antwoord-op-uw-meest-gestelde-vragen

  • WALLONIË

– Informatienummer: 0800 14 689

– https://www.wallonie.be/fr/actualites/covid-19-la-wallonie-debloque-350-millions-eu-daides

 

Zin om meer te lezen?