De impact van de coronacrisis op de CIM-studies

Via zijn persbericht wenst het CIM de markt op de hoogte te houden van de impact van de corona crisis op zijn verschillende studies.

Wij hebben een samenvatting gemaakt van de stand van zaken van de studies die u aanbelangen als uitgever van magazines/gratis pers/kranten.

 1. Pers

Bereik (en TGM): Het volledige veldwerk van IPSOS voor de bereikstudie is onderbroken sinds 16 maart en wordt pas hernomen als de quarantainemaatregelen worden opgeheven.

De publicatie van september komt niet in het gedrang, al kan het zijn dat het aantal interviews of de veldwerkperiode moet aangepast worden.

Verspreiding: De verspreidingsstudie werd jammer genoeg nog niet besproken. Maar, vermits de resultaten gerapporteerd worden in gemiddelden per nummer, heeft het CIM laten weten dat de criteria i.v.m. het minimum aantal verschijningen hoogstwaarschijnlijk versoepeld zullen worden gezien de huidige situatie.

2. Establishment Survey

Het volledige veldwerk van Profacts voor de Establishment Survey is onderbroken sinds 16 maart en wordt pas hernomen als de quarantainemaatregelen worden opgeheven.

Het gaat hier niet om een currency studie die gebonden is aan een strikte publicatiekalender. Het CIM bekijkt of de achterstand kan opgevangen worden dan wel of de volgende publicatie (in 2021) uitgesteld wordt.

Alternatieve rekruteringsmethoden:

Op dit ogenblik lopen er twee testen waarbij de kostefficiëntie, de representativiteit en de validiteit van enquêteresultaten via alternatieve rekruteringsmethoden worden geëvalueerd.

3. Internet

De volledige Internetstudie van Gemius loopt normaal door.

We houden u verder op de hoogte van het gevolg dat gegeven wordt aan de verschillende studies.

 

Zin om meer te lezen?