Corona-enquête

Naar aanleiding van de Corona-crisis willen we zicht krijgen op de impact op onze sector en willen we weten in welke mate deze crisis ook u als uitgever treft. Daarom hebben we een korte enquête opgesteld om een eerste inschatting te kunnen maken en eventueel met bijkomende vragen naar de overheden te kunnen stappen.