Update steunmaatregelen Corona

De voorbije week zijn opnieuw aanpassingen en bijsturingen doorgevoerd op het vlak van steunmaatregelen. Dat is vooral het geval op het gewestelijk niveau. In Vlaanderen is er ook een compensatiepremie uitgewerkt naast de hinderpremie. Die compensatie is voor bedrijven en zelfstandigen die niet volledig dicht moesten maar aanzienlijke minderinkomsten hebben.

 

Compensatiepremie Vlaanderen

De compensatiepremie is er voor ondernemingen en zelfstandigen die wel actief blijven maar die door de crisis hun inkomsten sterk zien dalen. De premie is er voor zij die hun omzet zien dalen met minstens 60% tussen 14 maart en 30 april 2020. Het moet gaan om een daling tegenover dezelfde periode vorig jaar.

De compensatiepremie is er naast de hinderpremie voor alle bedrijven en winkels die verplicht moesten sluiten. Alle ondernemers die getroffen zijn door een volledige sluiting krijgen een eenmalige premie van 4.000 euro en als ze na 21 dagen hun zaak nog moeten gesloten houden een bijkomende vergoeding van 160 euro per dag.

Terwijl een aantal uitgevers bepaalde publicaties opschort, dat is vooral zo bij de gratis huis-aan-huisbladen die hun publicitaire inkomsten door de sluiting van de lokale handel en economie bijna helemaal zien stilvallen, is bij meerdere ook de technische werkloosheid ingevoerd voor een deel van het personeel. En dat geldt uiteraard voor de afdelingen evenementen waar momenteel geen enkele activiteit meer is. Uitgevers die evenementen organiseren, komen daarvoor ook in aanmerking. Het Vlaams departement Cultuur, Jeugd en Media heeft daarom een aantal concrete antwoorden gepubliceerd in geval van annulatie of opschorting.

Maatregelen in Brussel

In Brussel zijn steunmaatregelen uitgewerkt voor bedrijven in specifieke sectoren die bijzonder zijn getroffen door de crisis. Het Ministerieel besluit beperkt de steun voor de bedrijven met specifieke NACE-codes. De mediasector komt niet in aanmerking om deze ondersteuningspremie te verkrijgen.

Wallonië: geen extra maatregelen voor de uitgevers

 Ook in Wallonië zijn steunmaatregelen uitgewerkt voor bedrijven in specifieke sectoren die bijzonder zijn getroffen door de crisis. Het overheidsbesluit beperkt de steun voor de bedrijven met specifieke NACE-codes. De mediasector komt ook hier niet in aanmerking voor deze extra ondersteuningspremie.

Er is wel een steun voorzien van 2 mio euro voor gemeenten die hun lokale taksen zullen afschaffen ten voordele van de getroffen sectoren.

De media, een essentiële sector in deze crisis

We herinneren er ook nog even aan dat de media als essentiële sector is beschouwd. Journalisten, fotografen en communicatiemensen mogen voortwerken.

Indien journalisten of fotografen geen beroepskaart hebben erkend door de erkenningscommissie, kunnen ze evenzeer hun job uitoefenen met een verklaring van hun werkgever of opdrachtgever met de melding dat ze werken voor een essentieel bedrijf, erkend in het Ministerieel Besluit. WE MEDIA kan u daarvoor een modelbrief bezorgen.

WE MEDIA vraagt dan ook aan iedereen om mediamensen hun werk naar behoren te laten uitvoeren. Zij nemen zeker de nodige voorzorgsmaatregelen van social distancing.

Dit zijn de werkomstandigheden die van toepassing zijn op de mediasector als essentieel bedrijf :

  • Voor de functies waar telethuiswerk niet kan worden toegepast, moeten de bedrijven de nodige maatregelen nemen om social distancing te garanderen, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon. Deze regel is eveneens van toepassing op de woon-werkverplaatsing georganiseerd door de werkgever.
  • Indien dit niet mogelijk is, moeten deze essentiële bedrijven echter niet sluiten.
  • Er zijn geen concrete richtlijnen over de interne organisatie moet gebeuren.

Steunmaatregelen op alle niveaus

Alle maatregelen hebben betrekking op de werkonderbrekingen sinds 1 maart 2020.

Meer informatie over de federale en gewestelijke maatregelen vindt u hieronder

  • FEDERAAL

– Informatienummer van de FOD Economie: 0800 120 33

https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/coronavirus/informatie-voor-ondernemingen/coronavirus-de-economische

https://werk.belgie.be/nl/nieuws/vereenvoudiging-administratieve-procedure-erkenning-door-minister-economische-werkloosheid

  • VLAANDEREN

-Contactcenter VLAIO: 0800 20 555

https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/moeilijkhedencoronavirus/specifieke-maatregelen-mbt-het-coronavirus/coronavirus

  • BRUSSEL

-Informatienummer: 1819

-1819.brussels/nl/blog/faq-coronavirus-en-ondernemingen-antwoord-op-uw-meest-gestelde-vragen

  • WALLONIË

– Informatienummer: 0800 14 689

– https://www.wallonie.be/fr/actualites/covid-19-la-wallonie-debloque-350-millions-eu-daides

 

Zin om meer te lezen?