Relanceplan: Media Moonshot

De Vlaamse overheid heeft het startschot gegeven voor een ambitieus relanceplan na Corona. Een van de thema’s is de digitalisering van de samenleving en de media. Media Moonshot moet de digitale transformatie van de Vlaamse media versnellen en de betrouwbaarheid van informatie voor de burgers bevorderen.

 

Vlaanderen wil de komende twee jaren zijn lokaal ecosysteem verder versterken, nieuwe businessmodellen ontwikkelen, en de vindbaarheid van Vlaamse content vergroten. Het is de bedoeling om dit te realiseren door samenwerking met de Vlaamse mediaspelers om zo het  Vlaams media-aanbod relevant en vindbaar te houden.

Met dit programma heeft de Vlaamse overheid de ambitie om zelfs koploper te worden in Europa.

Er zijn 6 mogelijke projecten waarrond de Vlaamse overheid wil werken, samen met de sector zo luidt het. De projecten waaruit keuzes worden gemaakt zijn:

  • Vlaamse Mediacloud: schaalbare en gedeelde productiemiddelen voor mediamakers
  • Metadata: Vlaams aanbod vindbaar maken met kwalitatieve metadata
  • Cross Mediaal meten: mediagebruik meten over platformen en mediavormen heen
  • Algoritmes: mediagebruikers beter bedienen met lokale algoritmes
  • Solid: gebruikersdata ter beschikking stellen met de gebruiker in controle
  • Desinformatie: mediamakers en gebruikers ondersteunen tegen desinformatie

Tussen deze projecten moeten nog keuzes worden gemaakt. WE MEDIA heeft haar leden opgeroepen om zoveel mogelijk input te bezorgen om de specifieke noden in kaart te brengen. Na een eerste bevraging en bespreking, heeft WE MEDIA de projecten rond Metadata om de Vlaamse content vindbaar te maken alsook het Cross Mediaal meten, met de bijkomende bedenking dat adverteerders wel focussen op België, als belangrijkste aangestipt. Ook dringt WE MEDIA aan op budget voor opleiding om de uitgevers toe te laten hun personeel snel te helpen omschakelen in de digitalisering.

De Vlaamse regering heeft de bedoeling om de projecten snel toe te wijzen. Alle bijkomende input vanuit de leden blijft welkom. WE MEDIA volgt de gesprekken op en zal voort berichten indien er projectoproepen worden gelanceerd.

Zin om meer te lezen?