Steun wetenschapsjournalistiek

De Vlaamse overheid wil samen met het Journalismfund de onafhankelijke journalistiek over wetenschappen steunen. Minister van wetenschapsbeleid Hilde Crevits geeft een subsidie van 46.000 euro voor journalisten die een artikel schrijven met onderzoekende berichtgeving over de wetenschappen en hun impact op de samenleving.

 

De  nood aan degelijke wetenschapsjournalistiek staat buiten kijf. Kijk maar naar de nood van de burger om meer te weten over Covid-19, de problematiek van de vaccinatie of de klimaatopwarming. Wetenschapsjournalistiek neemt een aparte plaats in. Het vereist een specifieke benadering en methode, vooral veel extra expertise, praktische vaardigheden en tijd waarover dagelijkse verslaggevers minder beschikken.

Daarom stelt Journalismfund.eu vzw werkbeurzen ter beschikking aan journalisten die zich geruime tijd op een wetenschappelijk onderwerp willen focussen.

VOOR WIE? 
Professionele journalisen die hun onderzoek in minstens één Nederlandstalig medium in België publiceren.
AANVRAGEN EN MEER INFO
www.wetenschapsjournalistiek.beDEADLINE VOOR AANVRAGEN
Vrijdag 26 februari 2021 om 17 uur.

 

Zin om meer te lezen?