Politieke verklaring FWB: welke plaats voor de media?

Terwijl er op federaal niveau en in Vlaanderen nog wordt onderhandeld, wil de Waalse regering in de komende regeerperiode waken over een medialandschap dat divers en pluralistisch is met een goed evenwicht tussen publieke en private media. Dat is de essentie van het regeerakkoord tussen PS-Ecolo en MR. Mevrouw Bénédicte Linard van Ecolo wordt minister van cultuur en media. 

 

In de verklaring staan 3 bladzijden over media. De Waalse regering wil de kwaliteit van informatie verzekerd zien met respect voor de werkomstandigheden in de sector.

De overheid verbindt zich ertoe om een belasting te heffen op de winsten van de giganten van het web. Die inkomsten moeten dienen om cultuur en media te financieren.

De regering zal ook toezien op de efficiënte werking van de zelfregulering op het vlak van journalistieke deontologie. De overheid wil zijn steun betuigen aan de Conseil de Déontologie du Journalisme die goed werkt maar die beperkte financiële middelen heeft.

Ook de schrijvende pers wordt vermeld in de regeerverklaring. De overheid wil de schrijvende pers ondersteunen en het lezen van de dagbladpers aanmoedigen. Ze wil de nieuwe vormen van publicatie toegankelijk maken en ondersteunen maar ook investeren in overheidscommunicatie in de lokale media zoals voorheen.

Ander belangrijk onderdeel is mediawijsheid. De strijd tegen fake news is belangrijke bekommernis. De regering denkt aan vorming bij de jongste leeftijden, een aanpassing van het mediadecreet en een samenwerking met de sector.

Ook de werkomstandigheden in de media komen aan bod. Er is aandacht voor permanente scholing en het sociaal statuut van werknemers.

WE MEDIA zal in al deze aspecten de belangen van onze uitgevers verdedigen en samenwerken met de overheid om deze doelstellingen in het belang van onze media te realiseren.

 

Zin om meer te lezen?