De Franstalige Raad voor de Journalistiek CDJ viert zijn 10j.

De Franstalige Raad heeft naar aanleiding van zijn tiende verjaardag een tweedaags colloquium gehouden over journalistieke deontologie in België en Europa. Een overzicht en een vooruitblik.    

 

 

Het International Press Center was eind januari het decor voor twee dagen van interactieve seminaries over tal van thema’s met Belgische en internationale gasten. Zo was er na de openingszitting een fictieve publieke zitting van de Raad. Voor het eerst kon het groot publiek mee beleven hoe zo’n zitting van de deontologische raad verloopt  en inzicht krijgen in de werking en cruciale vragen in het beroep. Het publiek mocht ook mee beslissen in deze fictieve sessie.

De tweede dag is vooral gediscussieerd over de toekomst van de journalistieke deontologie. Het ging over de integratie van de deontologie op de redacties, de druk op de journalisten en hun bronnen alsook over de uitdagingen van de Raden tegenover de nieuwe technologiën. De werking in België iso ok vergeleken met die in Zwitserland, Zweden, Hongarije, Frankrijk, Finland en Albanië.

De journalistieke deontologie is de voorbije 10j enorm geëvolueerd. Ook de bekendheid toegenomen hetgeen zich vertaald in een voortdurende stijging van het aantal klachten. Tot slot is de inhoudelijke werking ook verrijkt door de inbreng van de 4 grote partijen : journalisten, uitgevers, hoofdredacteurs en vertegenwoordigers van de burgermaatschappij. De werklast is gestegen en er dreigt wat achterstand door de toename. De digitalisering zorgt voor een nieuwe mediaconsumptie met een veelheid aan touchpoints en inhoud terwijl de middelen van de CDJ nog steeds even beperkt zijn.

Niettemin is de CDJ een onontbeerlijk instrument omdat het enerzijds onafhankelijk en niet repressief is en anderzijds de voortdurende wil heeft om kwaliteitsvolle informatie te blijven verdedigen. Of het nu gaat over zijn maatschappelijke betekenis, zijn rol binnen de sector als praktische gids voor de redacties of als instrument van dialoog en overleg, de raad heeft nog mooie uitdagingen in het verschiet. Het gaat erom om de CDJ de nodige middelen te voorzien om zijn missie zo efficiënt mogelijk te vervullen.

 

Enkele cijfers :

  •  1006 klachten sinds de oprichting (2009)
  • 315 adviezen
  • 42 ontvangen klachten in 2010 à 161 in 2018
  • 7% van de klachten over het digitale in 2010 à 25% in 2018

 

Zin om meer te lezen?