Werelddag van de Persvrijheid

« Journalistiek zonder angst noch gunst.» Dat is de slogan voor de werelddag van de Persvrijheid dit jaar. Dit initiatief van de Verenigde Naties is herdacht op 3 mei. In de hele wereld zijn er debatten en workshops georganiseerd op afstand. De organisatie van de VN, UNESCO heeft ook een campagne gelanceerd met maatregelen voor de onafhankelijkheid van de journalistiek.  

 

Uitgevers over de hele wereld hebben de dag van de persvrijheid gevierd in de bijzondere crisisomstabndigheden die nog meer het belang van een kwaliteitsvolle en correcte infiormatie onderlijnen. In België is de werelddag gevierd tijdens een digitaal evenement georganiseerd door de VUB-ULB in samenwerking met de UNESCO en het Europees parlement.

Ook de Europese federaties van uitgevers van kranten en magazines EMMA en ENPA, hebben nog eens de fundamentele waarden van de persvrijheid en het pluralisme aan media in heel Europa in de verf gezet.

De pandemie COVI-19 herbevestigt de betrouwbaarheid van kranten en magazines. De Europeaan rekent op die bronnen voor zijn informatie maar ook voor zijn kwaliteitsvolle ontspanning, getuige ook het ongekende hoge aantal digitale lezers die ze momenteel bereiken. Het belang van een betrouwbare journalistiek kan in deze crisistijd moeilijk worden overschat.

Het is, in deze meer dan ooit digitale tijden, zeker noodzakelijk dat de Belgische en Europese poltieke leiders het juiste reglementaire en financiële kader creëren om de vrijheid en diversiteit van een dynamische pers te laten overleven.

Om voort te kunnen investeren in journalistieke kwaliteit en de veiligheid van de journalisten, roepen de persuitgevers op om zo snel mogelijk een reglementering in te voeren die een einde maakt aan het systematisch misbruik van machtspositie door de mega techplatformen in Europa.

 

Zin om meer te lezen?