Uitgeversrecht: Google moet onderhandelen met uitgevers, zegt Franse overheid

De zoekmachine Google moet met de pers-uitgevers een regeling treffen voor het gebruik van hun content. Volgens de Franse mededingingsautoriteit is er een risico op misbruik van machtspositie door Google. En aan de andere kant van de wereld, in Australië, komen er ook overheidsmaatregelen om de dominante machtspositie van de digitale gigant aan banden te leggen.  

 

Sinds de aanvaarding van de Europese Richtlijn op 17 april 2019 over het uitgeversrecht, is Frankrijk de enige Europese lidstaat die deze Richtlijn al heeft omgezet. Sinds 24 juli 2019 beschikken de uitgevers over een recht dat hen toelaat om ook het digitale hergebruik van hun publicaties te beschermen en te vermarkten. Google had de uitgevers voor de keuze gesteld : ofwel linken we nog jullie content maar dan gratis ofwel publiceren we jullie artikels niet meer als mensen ernaar zoeken. In de praktijk hebben de meeste uitgevers toegegeven aan deze eisen zonder vergoeding.

Daarom hebben verschillende federaties van uitgevers alsook het Franse persagentschap AFP, met de steun van de Franse minister van cultuur en de staatssecretaris voor digitalisering, een zaak aangespannen bij de mededigingsautoriteit wegens machtsmisbruik met grote nadelige gevolgen voor mediasector.

Recent, op 9 april, heeft de mededingingsautoriteit voorlopige maatregelen getroffen in afwachting van een beslissing ten gronde omdat Google ervan verdacht wordt een dominante positie in te nemen op de Franse markt van algemene zoekmachines (90% einde 2019) en dat het op verschillende vlakken daarvan misbruik maakt :

  • Onevenredige publicatievoorwaarden waardoor ze niet moeten onderhandelen met de uitgevers en hen geen vergoeding moeten betalen voor het hergebruik van hun publicaties.
  • Omzeiling van de wet die tot doel heeft de uitgevers redelijk te laten vergoeden door de platformen.
  • Discriminatie omdat Google geen rekening houdt met grote economische verschillen en allen op dezelfde manier behandelt.

De mededingingsautoriteit heeft ook vastgesteld dat er een ernstige en onmiddellijke bedreiging is van de perssector. Op een ogenblik van grote crisis blokkeert Google bepaalde inkomstenbronnen voor de uitgevers en persagentschappen die noodzakelijk zijn voor de duurzaamheid van hun activiteiten en dat op het cruciale ogenblik van de inwerkingtreding van de wet.

Daarom zijn er dringende maatregelen getroffen. Zo moet Google binnend e 3 maanden onderhandelingen aangaan wanneer een uitgever of een persagentschap daarom vraagt. Deze aanvragen moeten leiden tot een voorstel van vergoeding vanwege Google en ze mogen er niet toe leiden dat de publicaties van de aanvrager bij Google zouden worden benadeeld op het vlak van rangorde, belang of vormgeving. Tot slot zal Google maandelijks moeten rapporteren over de manier waarop ze deze onderhandelingen voert. De volledige beslissing vindt u HIER.

De omzetting van die Richtlijn in België wordt intussen voort voorbereid door de administratie en de Raad vor de Intellectuele Eigendom die een advies voorbereidt. WE MEDIA neemt deel aan deze gesprekken en vertegenwoordigt er de sector.

Ook aan de andere kant van de wereld, in Australië, leeft dezelfde bezorgdheid. Op 19 april heeft het ministerie van financiën en de minister van telecommunicatie de opdracht gegeven aan de Australische mededigingsautoriteit om een gedragscode uit te werken in verband met het onevenwicht tussen de mediasector en de digitale platformen.

De code zal verplichtingen bevatten voor de platformen :

  • In goede trouw onderhandelen met de mediabedrijven over een vergoeding voor het gebruik van hun publicaties.
  • De mediabedrijven inlichten alse en verandering van het algorithme een invloed zou hebben op hun rangorde.
  • Hun data delen met de mediabedrijven

De code zal ook sancties en procedures voor geschillenbeslechting bevatten. Alles moet klaar zijn tegen juli om in november 2020 nog nvoege te treden.

Uit een onderzoek van de Australische mededingingsautoriteit in 2019 bleek dat van elke besteding in digitale publiciteit 47% ging naar Google, 24% naar Facebook en 29% voor de rest van de markt.

 

Zin om meer te lezen ?