Gratis Pers: 43% hogere belastingen in Wallonië!

Alsof corona de gratis pers nog niet genoeg heeft getroffen, dreigt de verspreiding ervan in Wallonië nog duurder belast te worden. De Waalse regering heeft in een circulaire de  belastingtarieven die gemeenten mogen toepassen, verhoogd met 43%!

 

De maatregel staat in de jaarlijkse circulaire over de gemeentebudgetten, een bevoegdheid van minister Dermagne. Deze circulaire is richtinggevend voor de taxatie van de gratis regionale pers. Gemeenten mogen voortaan een taks heffen van 0,010 euro per exemplaar dat gratis verspreid wordt in de brievenbussen. Dat betekent een verhoging van 43% ten opzichte van de 0,007 per exemplaar in 2020.

Als gemeenten deze belastingverhoging toepassen betekent het zeker het einde van veel gratis pers in de brievenbus. De gratis regionale pers heeft als inkomstenbron de lokale publiciteit. Door de lange sluiting van handelszaken en het stilvallen van elke publiciteit, zijn de inkomsten maandenlang tot nul herleid waardoor verschillende edities niet konden verschijnen. Terwijl de gratis pers gerekend had op steun van de overheid, krijgt ze het tegenovergestelde, een extra belasting. Noch de uitgevers, noch WE MEDIA is hierover geïnformeerd.

Nochtans is de gratis regionale pers bijzonder belangrijk voor de burgers, de lokale handel als voor, de overheid. Uit onderzoek blijkt dat 90% van de bevolking dit medium, met nieuws over het lokale verenigingsleven leest en dat het belangrijk is om de lokale, vooral kleinhandel, te stimuleren.

 

Zin om meer te lezen?