Nieuwe Corona-maatregelen

Opnieuw zijn op verschillende politieke niveaus extra maatregelen genomen om bedrijven die extra getroffen zijn door de Corona-crisis te ondersteunen. Ook voor bepaalde media is er nieuwe steun. In het zuiden en voor de federatie Wallonië-Brussel zijn er mogelijkheden voor private uitgevers, in het Vlaanderen is er enkel extra steun voor publiek gesubsidieerde instellingen en enkele heel kleine commerciële spelers. De hele mediasector blijft aandringen op het belastingkrediet bij media-investeringen.

 

Vlaanderen

Vlaanderen trekt 10 mio euro extra uit. De VRT krijgt 3,8 mio euro extra, het VAF ontvangt 1,3 mio voor fictie-producties in moeilijkheden, de regionale omroepen krijgen 3,8 moi euro. Kleine, lokela en netwerkradiozenders alsook kleinere digitale spelers ontvangen een half mio om te verdelen. Wel heeft de Vlaamse regering een noodfonds opgericht van 87 moi euro dat naar de gemeenten zal gaan om de socio-culturele verenigingen te ondersteunen. Mogelijk kunnen ook de uitgevers binnen die verenigingen hun activiteiten daarmee ondersteunen.

 

Wallonië

Sinds 1 juni is er een forfaitaire vergoeding van 2500 euro voor bedrijven die een overbruggingsrecht hebben en die helemaal niet of slechts gedeeltelijk hebben kunnen functioneren tijdends de lockdown. De toekenning van de vergoeding moet worden goedgekeurd. Uitgevers kunnen via deze link hun aanvraag indienen : https://indemnitecovid.wallonie.be/#/

 

Federatie Wallonië-Brussel

Het besluit van de Franstalige Gemeenschap over de Corona-steun aan de media is op 28 mei gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Het gaat om een eerste pakket en bevat de toekenning van vergoedingen om het verlies door de crisis op te vangen. De enveloppe van 3 mio euro  is bedoeld voor de audiovisuele media en de geschreven pers van de Franstalige Gemeenschap

 

Dit zijn de voorwaarden en gevraagde bewijsstukken:

  1. De gevraagde vergoeding stemt overeen met de gederfde inkomsten of het verlies, rekening houdend met ook de verminderde exploitatiekosten. De situatie is het gevolg van de maatregelen in verband met de coronacrisis.
  2. Het verlies of de verminderde inkomsten bedreigen de leefbaarheid van de onderneming. Bewijsstukken moeten aantonen dat het eigen vermogen van de onderneming niet meer volstaat om kosten voor essentiële taken van de onderneming te dragen.
  3. Het brengen van informatie is de hoofdactiviteit van het mediabedrijf of het levert tot eind 2020 via zijn programmatie een bijdrage tot de heropleving van de culturele sector bovenop zijn verplichtingen als radiozender in het uitzenden van muziek van auteurs, muzikanten, componisten, uitvoerders of muziekproducenten met domicilie, maatschappelijke of exploitatiezetel in het Franstalig of tweetalig gebied Brussel hoofdstad..
  4. Er zijn de nodige maatregelen getroffen zodat de redactie op een optimale kan voortwerken en de kwaliteit van de informatieverstrekking kan blijven garanderen.
  5. Een minimaal aantal freelancers kan blijven werken voor de onderneming tenzij de oorzaak van de werkonderbreking niet gelinkt is aan de coronacrisis.
  6. De publicatie, mediadienst of audiovisueel medium waarvoor de aanvraag wordt ingediend valt onder de bevoegdheid van de Franstalige Gemeenschap.
  7. De aanvrager zal geen dividenden uitkeren aan zijn aandeelhouders voor het jaar 2020.
  8. De aanvrager zal bij alle mogelijke bevoegde instanties, elke mogelijke steun waarvoor hij in aanmerking komt, hebben aangevraagd.

De formulieren voor een subsidie-aanvraag zjin nog niet beschikbaar. Wij houden u uiteraard op de hoogte zodra die er zijn.

De volledige tekst van het besluit kan u HIER alvast raadplegen.

 

Zin om meer te lezen?