Nieuw Sociaal Charter voor de hele Vlaamse mediasector

Een veertigtal organisaties en bedrijven uit de media, vakbonden, middenveldorganisaties, universiteiten en hogescholen hebben zich geëngageerd op thema’s als stages, grensoverschrijdend gedrag, intellectuele eigendom en correcte vergoedingen in de geschreven pers, de audiovisuele sector en de online nieuwsmedia. Het Sociaal charter voor de Mediasector is een actualisering en uitbreiding van het Sociaal Charter voor de Audiovisuele sector van 2013.

Het Sociaal Charter is geen collectieve arbeidsovereenkomst noch een loonakkoord. Het vormt wél een leidraad voor een leefbare werkomgeving in de Vlaamse mediasector. Door dit Sociaal Charter te onderschrijven geven de ondertekenaars aan dat ze de opgenomen engagementen belangrijk vinden en zo goed mogelijk willen naleven.

Het Sociaal Charter voor de Mediasector garandeert faire concurrentie tussen de verschillende mediaspelers, stimuleert aantrekkelijke en duurzame loopbanen voor medewerkers, verbetert de leefbaarheid binnen de sector en creëert, met respect voor het bestaand sociaal overleg, een transparant overlegplatform om de dialoog tussen de verschillende partijen in de mediasector te versterken.

Vanaf 2020 organiseert het Departement voor Cultuur, Jeugd en Media jaarlijks een overlegplatform om feedback te geven over de toepassing van het Sociaal Charter. Binnen dit overlegplatform zullen nieuwe maatschappelijke of sectorale evoluties en vraagstukken bespreekbaar zijn.

Klik HIER om het Sociaal Charter te lezen

 

Zin om meer te lezen?