GDPR: eerste boetes in België

Iets minder dan een jaar na de inwerkingtreding van de GDPR /AVG (25 mei 2018) heeft de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) via zijn geschillenkamer, haar eerste beslissingen ten gronde genomen. De eerste boete is uitgesproken in mei 2019. Recent is zelfs een boete van 15.000 euro uitgesproken voor een slordig cookiebeleid. 

 

De geschillenkamer van het Belgisch controleorgaan is al enkele maanden actief. Momenteel zijn er 13 beslissingen getroffen die gepubliceerd zijn op de site van de GBA. In 6 gevallen is een vermaning of vraag tot aanpassing uitgesproken zonder boete. In 1 geval is geen inbreuk vastgesteld maar in 6 onderzoeken is een boete opgelegd.

De eerste boete is opgelegd naar aanleiding van de verkiezingen. De eerste boete ging naar een burgemeester die een lijst met veranderingen van domicilie had aangeschreven voor zijn kiescampagne en daarvoor was deze lijst niet bedoeld. De burgemeester kreeg een boete van 2000 euro.

Een andere zaak van 17 december 2019, over fout gebruik van cookies heeft heel wat stof doen opwaaien. De zaak ging over een site met juridische informatie (www.jubel.be) en een cookiewall die de gebruikers van de site moesten aanvaarden om toegang te kunnen krijgen tot de informatie. Deze muur werd dan vervangen door een aanvaardingsprocedure die je eerst moest aanvinken. De geschillenkamer heeft vastgesteld dat Jubel de GDPR-regels manifest heeft geschonden omdat de bepalingen over cookies (verplichte opt-in en gebrek aan informatie daarover) niet werden toegepast. Het bedrijf Knops Publishing kreeg als eigenaar van de site een boete van 15.000 euro gebaseerd op het zakencijfer van 1,7 mio euro.

Deze procedures tonen aan dat de overheid tot bescherming van de gegevens wel degelijk streng kan optreden en klaar is om de privacyregels te doen respecteren. Wij kunnen er niet genoeg op aandringen ook bij de uitgevers om zich ervan te verzekeren dat ze volledig in orde zijn met de regels en er anders dringend werk van te maken.

Wie nog vragen heeft over dit onderwerp, helpen we als federatie graag. U kan me contacteren op clement.chaumont@wemedia.be

 

Clément Chaumont

Legal Avisor

clement.chaumont@wemedia.be

 

 

 

Zin om meer te lezen?