COVID-19: steun voor de pers in Brussel/Wallonië

Een communicatiecampagne, geld en een onderzoek naar de afhankelijkheid van publicitaire inkomsten. Dat zijn de ingrediënten van het steunplan voor de media en journalisten in de federatie Brussel-Wallonië. De Franstalige minister van media Bénédicte Linard heeft de details bekendgemaakt. Er zijn 4 onderdelen om de daling van de inkomsten op te vangen.

« Sinds het begin van de Corona-crisis staan de redacties op de eerste rij en werken ze in uitzonderlijke en moeilijke omstandigheden. Ik wil de journalisten, technici en de hele sector bedanken voor het belangrijke werk dat ze tot op vandaag hebben gerealiseerd. » zegt minister van media Bénédicte Linard.

De situatie van de media is momenteel inderdaad uitzonderlijk. Ze zijn erkend als essentieel bedrijf om in deze crisis kwaliteitsvolle, betrouwbare en gecontroleerde informatie te verschaffen. Ondanks dat en de verhoogde interesse van het publiek zijn de publicitaire inkomsten in vrije val. Dat leidt tot tijdelijke sluitingen, stopzetting van publicaties, tijdelijke werkloosheid…

Daarom heeft de Waals-Brusselse federatie op voorstel van mediaminister Linard een plan met steunmaatregelen voor de media en de journalisten aanvaard.   door de regering van de Waals-Brusselse federatie.

 

Er zijn 4 maatregelen:

1/ Een communicatiecampagne : de regering koopt publicitaire ruimte voor een publieke campagne bij de geschreven pers en de nationale, regionale alsook lokale audiovisuele bedrijven. Het gaat om een voorlopig bedrag van 1.383.043 euros.

 2/ Steun aan mediabedrijven die in hun voortbestaan zijn bedreigd door COVID-19.: de diversiteit van de media is essentieel voor onze democratie. De crisis bedreigt een aantal spelers en startende initiatieven. Om van deze hulp te kunnen genieten moet aan volgende voorwaarden worden voldaan :

  1. de gevraagde compensatie moet in verhouding zijn tot gederfde inkomsten min de exploitatiekosten en is het directe gevolg van de maatregelen genomen tegen de coronacrisis.
  2. het bedrag van het verlies aan inkomsten bedreigt de onderneming in zijn voortbestaan en wordt met bewijsstukken aangetoond
  3. informatieverstrekking is de hoofdactiviteit van de publicatie of dienstverlening en indien dit niet zo is, engageert de exploitant zich om in zijn zendschema meer aandacht te besteden aan artiesten uit de Waals-Brusselse federatie
  4. er zijn maatregelen genomen zodat journalisten op een optimale manier konden voortwerken zodat de kwaliteit van de informatie gegarandeerd blijft.
  5. de werkgelegenheid in de onderneming blijft behouden
  6. de publicatie of dienstverlening valt onder de territoriale bevoegdheid van de  Waalse-Brusselse federatie
  7. de mediagroep zal in 2020 geen dividenden uitbetalen aan de aandeelhouders voor de resultaten van 2019
  8. andere beslissingsniveaus zijn reeds bevraagd om steun te verkrijgen

3/ Er is ook steun voor de onafhankelijke journalisten die eveneens bijzonder hard getroffen zijn. Vele journalisten in dienstverband hebben meer werk gekregen met soms een verminderd loon door de tijdelijke werkloosheid. Anderen, vaak freelancers, hebben hun werkvolume drastisch zien verminderen zonder een compensatie te kunnen krijgen. Bovenop deze sociale noodsituatie is de aantrekkingskracht van het beroep verminderd.

De Waals-Brusselse federatie zal daarom de toelage aan het Fonds voor journalisten met 550.000 euro verhogen.

4/ De mediasector helpen evolueren naar een economisch model waarin ze minder afhankelijk zijn van publicitaire inkomsten: de Corona-crisis onderlijnt de kwetsbaarheid van de mediasector door zijn te grote afhankelijkheid van publiciteit.

Zoals voorzien in de verklaring van de Gemeenschapspolitiek, heeft de regering beslist om een uitgebreid onderzoek te laten voren naar de publicitaire markt in Franstalig België. Dat is belangrijk om de juiste situatie te kunnen objectiveren om van daaruit maatregelen te kunnen nemen naar een model dat minder afhankelijk is van publicitaire inkomsten. Daar vanaf geraken zal de situatie van de mediasector zeker versterken en ze beter te wapenen tegen uitdagingen als vandaag.

WE MEDIA zal deze ontwikkelingen van dichtbij volgen en de uitgevers informeren om van deze hulp te kunnen genieten.

 

Zin om meer te lezen?