Gratis pers: Brussel, het goede voorbeeld

Terwijl WE MEDIA en de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven vragen om geen gemeentetaks te heffen op de gratis huis-aan-huisbladen, geeft Brussel het goede voorbeeld. 17 van de 19 Brusselse gemeenten heffen niet de belasting op de gratis pers die huis-aan-huis wordt verdeeld. Brussel erkent daarmee de cruciale rol van deze lokale pers voor de gemeenschap. Dit is de regeling die ze toepassen.

 

De Brusselse gemeenten gebruiken zeer strikte criteria om een onderscheid te maken tussen gratis pers en publicitaire bladen. Zo kunnen ze op een efficiënte manier de vrije verdeling van redactionele informatie garanderen en tegelijk toch een belasting innen. In 16 van de 19 gemeenten krijgt een perspublicatie een vrijstelling van gemeentetaks als minstens 40% van de inhoud bestaat uit onafhankelijke redactionele informatie. Het gaat dan om journalistieke informatie, informatie van sociale orde, algemene info over cultuur en activiteiten, verkiezingspropaganda en kleine niet-commerciële acties.

Door deze regeling van de Brusselse gemeenten kan de gratis pers zijn fundamentele en belangrijke rol binnen de lokale gemeenschappen blijven vervullen. De gratis pers informeert immers de hele gemeenschap, creëert lokaal werk en stimuleert de lokale handel alsook de dienstensector. Haar rol in de relance van de lokale economie zal evenzeer essentieel zijn. De regionale pers, die leeft van de lokale publiciteit en activiteit, is even hard getroffen als de lokale handel zelf en mag dus zeker niet het slachtoffer zijn van nog eens een extra gemeentebelasting. De samenwerking tussen de lokale gratis pers en de lokale evenementensector van sport tot culturele en andere activiteiten zal cruciaal zijn en het voortbestaan van de regionale gratis huis-aan-huis-pers is dan ook essentieel.

Om al deze redenen roepen wij alle overheden op om het voorbeeld van de Brusselse gemeenten te volgen.

Zin om meer te lezen?