Xavier Bouckaert over We Media

We vroegen aan Xavier Bouckaert, voorzitter van WE MEDIA, om zijn reflecties inzake de nieuwe naam en de magazineberoepsorganisatie in het bijzonder weer te geven.

“Er is meer dat ons mediabedrijven verbindt dan dat ons scheidt. Allen gedreven door innovatie, met zin voor kwaliteit en goesting om te ondernemen, de passie voor de media.

En dat is nodig in deze disruptieve samenleving. Een technologische revolutie die onze maatschappij met zevenmijlslaarzen vooruit stuwt, catapulteert. Een zegen, heel zeker, een massa aan opportuniteiten, we staan nog maar aan het begin, maar ook een aardverschuiving in het economisch leven, met nog vele en heftige naschokken. Bestaande businessmodellen staan onder druk, worden onderuit gehaald en veel tijd
om na te denken is er niet, zo snel evolueert de wereld, de media bij uitstek.

“Met de federatie onderlijnen we sterker onze slagkracht en
het belang van onze maatschappelijke rol voor de democratie, voor de samenleving.”

Elke mediabedrijf moet haar productie-, distributie-, verkoops-, marketing- en personeelsbeleid aanpassen. Mediacontent zoals dat heet, produceer en publiceer
je vandaag 24/24u. Always connected.

Voorzitter Xavier Bouckaert B2C

Als wij als mediabedrijven veranderen, anders georganiseerd zijn en andere noden hebben dan moeten we ons ook anders organiseren als sector, als vakorganisatie.
De federatie is onze verdediger, onze gemeenschappelijke noemer, onze ambassadeur.

Met de federatie onderlijnen we sterker onze slagkracht en het belang van onze maatschappelijke rol voor de democratie, voor de samenleving.”