Strengere regels voor alcoholreclame

Er komt meer preventie bij reclamecampagnes over alcoholhoudende dranken en de regels zijn strenger.

Nationale campagnes voor radio en tv moeten verplicht een advies aanvragen bij de Jury voor Ethische Praktijken inzake Reclame (JEP) en bij herhaalde inbreuken kan de JEP een geldboete opleggen tot 10.000 euro. Ook zal voortaan een expert van Volksgezondheid aanwezig zijn bij de behandeling van klachten. Dat zijn de nieuwe afspraken van de Raad voor de Reclame met de Federatie van Belgische Brouwers, Vinum Et Spiritus, de administratie van Volksgezondheid en het kabinet van de bevoegde minister De Block.

Deze nieuwe regels zijn opgenomen in een addendum bij het Convenant van 2005 inzake de reclame voor alcoholhoudende dranken. Ze zullen in werking treden vanaf 2 september 2019.

WE MEDIA is tevreden met deze versterkte rol voor de zelfregulering inzake reclame. Het akkoord met minister De Block en de deelname van de FOD Volksgezondheid onderlijnt ook het vertrouwen van de overheid in de Raad voor de Reclame en de JEP als zelfregulerende instantie. De sector neemt zijn verantwoordelijkheid en krijgt daarvoor het vertrouwen.

In mei 2005 tekende de Raad voor de Reclame, onder toezicht van de Minister van Volksgezondheid, met de andere beroepsfederaties (de Federatie van de Belgische Brouwers, Vinum Et Spiritus, Horeca Vlaanderen, Horeca Wallonie, Horeca Brussel en Comeos), en consumentenverenigingen, het Convenant inzake reclame voor en marketing van alcoholhoudende dranken. Dit Convenant werd een eerste keer aangepast in januari 2013.

Zie het persbericht van de Raad voor de Reclame hier.