Native advertising: nieuwe code

De Raad voor de Reclame publiceert een nieuwe code over native advertising. Inwerkingtreding: 4 februari 2019!

Elke commerciële communicatie moet onmiddellijk duidelijk herkenbaar zijn voor de consument en ook de adverteerder moet duidelijk geïdentificeerd zijn. Dat is de essentie van de nieuwe code rond native advertising en aanverwante commerciële communicatie die de Raad voor de Reclame heeft uitgewerkt.

Het doel is meer transparantie en informatie voor de consument en een hulpmiddel voor de adverteerders, communicatiebureaus alsook media om de regels correct toe te passen. Een werkgroep van deze 3 actoren heeft de nieuwe regels vastgelegd.

Voor klachten kan iedereen terecht bij de JEP, de Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame. Wie raad wil of een bindend advies rond zijn campagne kan daarvoor ook terecht bij de JEP. In geval van latere klacht geeft zo’n advies zekerheid. De nieuwe regels treden in werking vanaf 4 februari.

De toepassingsvoorwaarden van deze Code zijn de volgende:

* De creatie en/of verspreiding van de inhoud gebeurt tegen betaling of in ruil voor een andere tegenprestatie;

* De adverteerder oefent controle uit over de inhoud.

Native advertising is hot. Recent internationaal onderzoek toont aan dat native advertising goed is voor 31% van de publicitaire inkomsten voor de magazines. Meer en meer uitgevers investeren ook in specifieke sales teams rond native.

Vragen hieromtrent? Neem dan contact met de Raad voor de Reclame (Sandrine Sepul, Directrice, 02.502 70 70).

 

Zin om mee te lezen?