Masterclass: Nieuwe aanbevelingen voor online influencers & sociale media regulering.

    
Influencers bereiken met hun boodschappen online snel het grote publiek en vooral bij jongeren zijn ze populair. Maar is het werkelijk hun persoonlijke mening die ze verkondigen of worden ze ervoor betaald?
Het publiek heeft het recht dat te weten. Met deze aanbeveling zal het onderscheid duidelijker zijn. Een duidelijke afbakening tussen eigen onafhankelijke informatie en betaalde berichten is ook belangrijk voor de uitgevers.

 

INHOUD
01.  De nieuwe influencers aanbevelingen: context, presentatie en analyse. Gevolgen voor online influencers, uitgevers, agentschappen en adverteerders.
02.  Sociale media & intellectuele eigendom: welke toepassing krijgen deze online influencers aanbevelingen op ‘copyright’ en ‘image rights’ in een sociale media context. Hierbij wordt ook ingegaan op hoe u uw geposte content kan beschermen op sociale media, hoe u hyperlinks correct gebruikt en hoe inbreuken op rechten van derde partijen vermijden.
03.  Sociale media & GDPR: effecten van GDPR (inclusief de recente Belgische wetgeving van 30.07.2018 dienaangaande) aan de hand van actuele digitale methodieken (profiling, doelgerichte online advertising,…) en tips als u geconfronteerd wordt met een verzoek voor een privacy audit.

 

PROGRAMMA
13.00. Ontvangst
13.30 – 15.00 DEEL 1
  •  Inleiding: influencers & advertising
  • Voorstelling van de nieuwe online influencers aanbevelingen
  • Discussie

15.00 – 15.15 Pauze

15.15 – 17.00 DEEL 2

  • Sociale media & intellectuele eigendom
  • Sociale media & GDPR

 

PRAKTISCH
Wanneer? Maandag 12 november, van 13 tot 17 uur.
Waar?  Glaverbel Building, Terhulpsesteenweg 166, 1170 Brussel
Hoeveel? Gratis. Wel verplichte inschrijving.

 

 

 

MASTERCLASS VOLZET