10 jaar CDJ: Franstalige Raad voor de deontologie van de Journalist

Forum CDJ 10 ansDe deontologie van de journalist in het digitale tijdperk. Onder die noemer organiseert de CDJ een conferentie om haar tienjarig bestaan te vieren. De conferentie verzamelt de Europese vereniging van journalisten, verschillende deontologische raden, universiteiten en de UNESCO.   

 

Het recht op informatie en de vrijheid van meningsuiting en kritische geest vormen de basisrechten en essentiële onderdelen van een democratische samenleving. Daarom heeft de journalist het recht en de plicht om het publiek te informeren over onderwerpen van algemeen belang. Dat betekent echter geen onbeperkt recht om zomaar alles te verkondigen. De journalistiek heeft zijn gedragscodes en ethische regels. Het is vooral door de zelfregulering, een gestructureerd overleg tussen journalisten, media en de burgermaatschappij binnen de persraden, dat het respect voor de deontologie wordt gewaarborgd.

Door de digitalisering van de media, de verspreiding van ‘fake news’, de toenemende censurering van journalistiek werk, spelen de persraden en organen van zelfregulering een cruciale rol in het vrijwaren van de journalistieke normen. Ze vormen ook een bescherming tegen de poging van verschillende staten om de vrijheid van informatie aan banden te leggen.

 

De CDJ organiseert rond deontologie een evenement (in het Frans en Engels) op 21 en 22 januari 2020 dat bestemd is voor journalisten en medewerkers uit de media, persraden, mediabedrijven, betrokken partijen en het groot publiek, voor allen die begaan zijn met de uitbouw van het Europees model van zelfregulering in de pers en media.

 

Het programma en de mogelijkheid tot inschrijven vindt u Hier.