Gratis Pers: een nieuw besluit van het Waals Gewest

Voor de bedeling van de niet-geadresseerde gratis pers aan huis en de pure reclamefolders heeft de Waalse regering een nieuw besluit van minister Tellier aanvaard. De bestaande regeling blijft dezelfde maar is aangepast aan enkele technische opmerkingen van de Raad van State in verband met de verwijdering van de plastieken verpakking. 

Het ministerieel besluit met een stimulering voor afvalpreventie en publieke netheid was geschorst door de Raad van State en zorgde voor juridische onzekerheid rond de « STOP PUB »-klevers. Het besluit was van de voormalige minister Di Antonio. Het besluit werd geschorst omdat het een verbod omvatte voor plastieken verpakking rond reclamedrukwerk zonder de mogelijkheid van alternatieven te controleren.

De huidige minister Tellier heeft beslist om die filosofie aan te houden en heeft meer gedetailleerde specifiëringen aangebracht om op een geleidelijke manier het verbod op plastiek in te voeren. Haar besluit heft dus het geschroste besluit op.

Voor de uitgevers van de gratis pers verandert er dus niets en het bestaande systeem van de NEEN-stickers voor wie geen reclamedrukwerk wil, blijft bestaan. Er is dus ook geen omkering van het systeem waarbij bewoners een ja-sticker moeten kleven om gratis drukwerk of reclamefolders te ontvangen. WE MEDIA is dan ook tevreden over deze regeling meer nog nu de sector vele publicaties heeft moeten stoppen door het wegvallen van elke lokale publiciteit door de lockdown van de handel.

U kan de tekst van het besluit HIER volledig lezen.

Zin om meer te lezen?