Comme nous vous l’écrivions sur ce site la semaine passée, l’industrie créative a remporté une bataille importante avec l’adoption par le Parlement européen du texte proposé par le rapporteur démocrate-chrétien allemand Axel Voss comme base pour entamer les négociations avec le Conseil européen et la Commission.

 

Un vote imprévisible

De overwinning is uiteindelijk veel ruimer geweest dan aanvankelijk gevreesd. De uitkomst was op voorhand erg onvoorspelbaar. In juli stemden 318 Europese parlementsleden tegen, onder hen 10 van de 21 Belgen. Nu stemden 438 MEP’s voor. Voor België stemden Vlaams Belang, N-VA en een Duitstalige groene tegen.
U ziet de lijst. (bron: EMMA)

Europees parlement uitslagen stemming

 

Volgende stappen

Nu het Europees Parlement heeft gekozen, kan de triloog starten. Daarbij onderhandelen de Commissie, de Raad van Ministers en het Parlement over de definitieve tekst. Dat zou deze maand nog moeten starten om af te ronden tegen het einde van het jaar. Veel tijd is er overigens niet met de Europese verkiezingen van mei volgend jaar in het vooruitzicht.

Bij de triloog bestaan de onderhandelaars uit de Voorzitter of Vicevoorzitter van het betrokken comité, in dit geval de juridische commissie JURI, de rapporteur Voss en minstens de zogeheten schaduwrapporteurs van de van de politieke families die willen deelnemen aan de onderhandelingen. Daarnaast is er een delegatie van de Raad van ministers van de lidstaten. De Commissie speelt de rol van bemiddelaar en facilitator om overeenstemming te bereiken.

Na akkoord binnen de triloog moet ook plenaire vergadering van het parlement alsook de Raad van ministers de tekst goedkeuren om in een latere fase te worden omgezet in nationale wetgeving binnen de lidstaten. (bron: EMMA)

plenaire vergadering schema

De weg voor de invoering van een naburig recht voor de uitgevers is dus zeker nog lang en hobbelig. Het is zaak om waakzaam te blijven. De stemming van 12 september was zeker een belangrijke stap maar slechts een eerste etappe.