Uitstekende resultaten voor de vakpers

Vakpers is de meest gebruikte en meest relevante infobron bij decision makers in het kader van hun beroepsactiviteiten. 

De resultaten van de nationale online enquête bij decision makers tonen aan dat  :

  • vakpers, de meest gebruikte infobron is bij decision makers
  • vakpers op regelmatige manier geraadpleegd wordt
  • sectorgebonden advertenties in vakbladen als nuttig en informatief beschouwd worden
  • vakpers wordt beschouwd als diepgaander en relevanter dan de algemene media

Daarnaast blijkt uit de enquête een sterke waardering voor de complementariteit tussen de print-en online-activiteiten van de vakpersuitgevers.

In opdracht van WE MEDIA B2B, het vakpersdepartement van de magazineassociatie WE MEDIA, werd in het voorjaar 2018 door het onderzoeksbureau AQ Rate bij 325 decision makers een nationale online enquête uitgevoerd in het kader van hun beroepsactiviteiten.

Klik hieronder voor een gedetailleerd overzicht van alle resultaten.

WE MEDIA B2B : studie 2018