Het B2B-departement is een ideaal platform om ervaringen uit te wisselen en de sector positief in de schijnwerpers te plaatsen. Het laat ook toe initiatieven te nemen waarbij de efficiëntie en de sterkte van onze vakmedia geaccentueerd worden. De kaderledenstudie van de vakpers is hiervan een mooi voorbeeld.

ANDY NOYEZ – VOORZITTER DEPARTEMENT B2B