Nieuwe vakbladenoogst lente 2019 : GardenPro en AK-Hospitals

2 grote vakmedia-uitgevers kwamen dit voorjaar op de markt met een nieuwe vaktitel : GardenPro (Professional Media Group), vakblad voor tuinaannemers en tuinarchitecten en AK-Hospitals (Roularta HealthCare), vakblad voor leidinggevenden in ziekenhuizen.

 

Professional Media Group (PMG), de grootste vakbladenuitgever in België lanceerde in april GardenPro. Volgens cijfers van het Vlaams Centrum voor Agro-en Visserijmarketing (VLAM) verdubbelde het aantal tuinaannemers in Vlaanderen op 2 jaar tijd. De tuin wint meer en meer aan belang als ontspanningsruimte, als buitenkamer en als verlengstuk van de woning, maar ook als ontvangstruimte. Met zijn nieuwe vakblad wil PMG de vakman die zich toespitst op tuinaanleg-en inrichting op een gepaste manier informeren. Ook al wie professioneel met groenvoorzienig bezig is, zal aan GardenPro een geschikte informatiebron hebben.

GardenPro verschijnt vier maal per jaar. Aanvullend biedt GardenPro tweewekelijks een online magazine aan, alsook de website http://gardenpro.pmg.be/. Alle papieren en online uitgaven verschijnen zowel in het Nederlands als in het Frans.

 

Met de lancering van AK-Hospitals, een spin-off van het vakblad De Artsenkrant, richt vakbladuitgever Roularta HealthCare zich op de leidinggevenden in de ziekenhuissector (o.a. algemeen directeurs, hoofdartsen, financieel directeurs, CIO’s, administratief managers, …). Decision makers in de ziekenhuissector moeten zich flexibel opstellen de juiste keuzes kunnen maken.

AK-Hospitals wil de verantwoordelijken in de ziekenhuissector stof tot nadenken aanbieden door met pertinente getuigenissen en originele informatie van stakeholders uit de Belgische en buitenlandse ziekenhuiswereld uit te pakken.

AK-Hospitals verschijnt vier maal per jaar en wordt gerealiseerd door de redactieteams van Artsenkrant en Le Journal du Médecin. Deze realisatie gebeurt in nauwe samenwerking met de Belgische Vereniging van Ziekenhuisdirecteurs (BVZD). Naast het vakblad zijn er ook maandelijkse nieuwsbrieven en de website www.akhospitals.be met actua over de ziekenhuiswereld.