GEEN RECLAME-sticker : status quo voor de gratis pers

Het huidige systeem van de « geen reclame »-sticker blijft overeind ondanks vele geruchten over de mogelijke omkering naar een opt-in. 

Het principe van de huidige GEEN RECLAME- sticker is eenvoudig. Wie geen sticker kleeft op de brievenbus ontvangt automatisch publiciteit en gratis pers. Dat is het zogeheten opt-out-systeem. In sommige politieke kringen willen ze dit omkeren naar een opt-in-systeem. Je ontvangt dan geen gratis pers noch publicitaire bladen tenzij je er uitdrukkelijk om vraagt.

Voor een nieuw opt-in-beleid wordt gepleit om het papierafval te verminderen. Dat zou echter ook de positieve effecten van de gratis pers onderuit halen. Ze zorgen voor veel werkgelegenheid (papierhandel, grafische sector, drukkerijen, redactie, distributi..), inning van taksen, een stimulans voor de lokale economie, een belangrijke sociale rol in het lokale leven…Daarenboven is het papier volledig recycleerbaar en kan het vele keren worden herbruikt.

Deze argumenten hebben politiek een doorslaggevende rol gespeeld. De situatie in de vreschillende regio’s ziet er als volgt uit.

In Wallonië is een regeringsbesluit genomen op 28 februari van dit jaar. Die behoudt het principe van de GEEN RECLAME. De sector van de gratis pers engageert zich om het drukwerk van de stickers te betalen alsook om de bevolking te informeren en te sensibiliseren over het gebruik.

In Vlaanderen is een overeenkomst ondertekend tussen de vertegenwoordigers van de sector (WE MEDIA, BAM, Comeos, Febelgra, Unizo, bpost, BD myshopi & Médiapub), de Vlaamse minister Van de Heuvel en de afvalstoffenmaatschappij OVAM. Het systeem GENN RECLAME blijft behouden en er zijn voor de sector gelijkaardige verplichtingen als in Wallonië. De overeenkomst geldt voor twee jaar en zal worden geëvalueerd voor een eventuele verlenging.

In Brussel zijn de gesprekken met het kabinet Fremault in de eindfase. Ook daar zou het principe van de GEEN RECLAME blijven behouden met ook weer verplichtingen voor de sector.De volgende dagen zou een overeenkomst moeten volgen.

De politici hebben alvast het sociale en economische belang van de gratis pers onderschreven en dat mag met deze overeenkomsten wat vertrouwen geven.