Historisch kent ons land een sterk uitgebouwd netwerk van sociale en culturele verenigingen en organisaties. Ze staan in voor een sterk middenveld en genereren een bijzondere diversiteit aan ledenbladen en socio-culturele magazines. De publicaties van de community & cultural press zijn zowel inhoudelijk als vormelijk van hoge kwaliteit. Ze hebben bovendien een betekenisvolle maatschappelijke en economisch waarde.

JOHAN BEKE – VOORZITTER DEPARTEMENT C&C