Pour la version française cliquez ICI

For English click HERE

WE MEDIA NL

vertegenwoordigt de Belgische uitgevers van magazines, gratis pers en kranten, kortom Mediabrands. Ze heeft als missie de maatschappelijke rol van alle Belgische uitgevers, die op een professionele en onafhankelijke manier inhoud creëren te ondersteunen, versterken en beschermen.

Geen goed functionerende democratie zonder professionele media én mediabewuste burgers.

Onze professionele en vrije media brengen informatie, creëren content met een objectieve en kritische blik. Ze moeten echter ook de mogelijkheden hebben om op een vrije en een onafhankelijke manier informatie te vergaren, te controleren, te onderzoeken, dingen in vraag te stellen, te inspireren of te entertainen.

Kwaliteit, deontologische codes en ethische waarden is hierbij een belangrijke leidraad.

Een belangrijk medium om deze informatie te vergaren, controleren en onderzoeken is de uitgeversperskaart.